Privacy Policy

PRIVACYBELEID

Feel Connected

 

Feel Connected is toegewijd om uw privacy en gegevens te beschermen, in navolging hiervan hebben wij dan ook een privacybeleid opgemaakt. Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

 

 1. Identificatie

Sharon Van Asbroeck, een éénmanszaak, gevestigd te Bunderken 1, 2570 Duffel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0607.987.981 (handelend onder de commerciële naam “Feel Connected”)

 

E-mailadres: sharon@feelconnected.be

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, zowel via het webformulier, via mail als telefonisch, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u wilt gebruik maken van onze diensten. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam – Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Rijksregisternummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Medische gegevens
 1. Verwerking medische gegevens

In het kader van de bovenvermelde wet zullen wij jouw uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw medische gegevens te ontvangen en te verwerken.

Dit houdt onder andere in:

 

 • Opslaan van jouw medische gegevens;
 • Jouw gegevens delen met jouw behandelende arts;
 • Jouw gegevens delen met andere partijen waarvan jij uitdrukkelijk hebt aangegeven dat zij jouw gegevens mogen ontvangen (bijvoorbeeld, mutualiteit, verzekeraar, advocaat, etc.)
 1. Overige informatieverwerving – cookies

Feel Connected gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Feel Connected gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 1. Gegevensverwerking minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sharon@feelconnected.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 1. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Feel Connected verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
 • Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten
 • Feel Connected analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften.
 • Feel Connected verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of BTW-aangifte.
 1. Inzagerecht

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt ook contact met ons opnemen als u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website of via mail naar sharon@feelconnected.be. Feel Connected wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

 1. Bewaringstermijn gegevens

Feel Connected zal uw gegevens bewaren en gebruiken niet langer dan strikt noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 

 1. Beveiliging gegevens

Feel Connected neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via sharon@feelconnected.be.

 

 1. Delen van de gegevens met derden

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. Indien Feel Connected persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

 

 1. Vragen

Als u een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van uw gegevens door Feel Connected kunt u een e-mail sturen naar sharon@feelconnected.be.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

FEEL CONNECTED

 

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

 

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

3. Niet toegestaan gebruik van de website

 

U verbindt zich er onder meer toe om:
 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken 
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt 
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter 
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom 
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

4. Informatie op de website

 

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

 

5. Links naar andere websites

 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

 

6. Adviezen via de website

 

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke, medische of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient ons steeds te contacteren voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

 

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

 

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

COOKIEBELEID

FEEL CONNECTED

 

 1. Algemeen

Op onze website, www.feelconnected.be (hierna: “website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

 

 1. Cookies – Script – Web Beacon

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 

Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op je device.

 

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

 

 1. Cookies op deze website
 1. Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmand bewaard blijven tot dat u hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

          2. Statistieken cookies

Omdat statistieken anoniem worden verzameld wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van statistieken cookies

Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

 

 1. Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIN, Vindeencoach, Vindeentherapeut en Ikzoekhulp om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIN, Vindeencoach, Vindeentherapeut en Ikzoekhulp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIN, Vindeencoach, Vindeentherapeut en Ikzoekhulp zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

 

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, WhatsApp en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

 

 1. Geplaatste cookies

         5. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U kan via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze site mogelijk niet meer optimaal werkt.

 

 

 1. Cookies in- en uitschakelen en verwijderen

Via uw internetbrowser kan u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kan u vinden in de instructies van de Help-functie van je browser. Wij wensen u er graag op te wijzen dat onze website mogelijk niet optimaal werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

 

 1. Privacy

Wij verwijzen naar ons privacybeleid op onze website voor meer informatie inzake het verwerken van uw gegevens.

 

 1. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende e-mailadres: sharon@feelconnected.be

 

WETTELIJKE INFORMATIE

 

Identificatie: Sharon Van Asbroeck, een éénmanszaak (handelend onder de commerciële naam “Feel Connected”)

 

gevestigd te Bunderken 1, 2570 Duffel

 

Ondernemingsnummer 0607.987.981

 

RPR – Antwerpen (Afdeling Antwerpen)

 

BTW: BE0607.987.981

 

RPR – Antwerpen (Afdeling Antwerpen)

 

BTW: BE0607.987.981

Scroll to Top