Meer verbinding
in je organisatie

Wil je meer veerkrachtige medewerkers? Wil je graag meer verbinding tussen de teamleden? Wij helpen graag de werkgoesting en motivatie te verhogen.
"Verbonden medewerkers zijn meer productieve medewerkers!"

Wij begeleiden jouw leidinggevenden en jouw teams naar meer verbinding en naar meer vertrouwen in zichzelf en in elkaar zodat de sfeer verbetert en de werkgoesting stijgt.

meer verbinding in je organisatie groepspraktijk feel connected duffel sharon 1

Burn-out preventie is werken aan verbinding.

In de war for talent, is het belangrijk om je als bedrijf te onderscheiden. Werknemers kiezen niet meer enkel een werkgever voor het loon, maar willen zich ook goed voelen op het werk. Een goede sfeer, zelfontplooiing, voldoening, minder stress, minder conflicten, worden steeds belangrijker. Heb je last van de volgende zaken:
 • Is de sfeer binnen jouw team niet wat het zou moeten zijn?
 • Is het verzuimcijfer erg hoog en ervaren de medewerkers veel stress en zijn er veel burn-outs?
 • Ben je de conflicten en ruzies beu?
 • Wil je graag meer verbinding tussen jouw teamleden?
 • Wil je graag meer motivatie en werkgoesting?
 • Wil je een betere communicatie tussen collega’s en tussen de leidinggevenden en hun teamleden?
Een werkgever die investeert in zijn menselijk kapitaal, is een aantrekkelijke werkgever. Dit zorgt ervoor dat mensen blijven (minder verloop) en dat je gemotiveerde mensen aantrekt. Groei van je bedrijf gaat gelijk met groei van je medewerkers. We komen naar jouw bedrijf of jullie komen naar de rustige en mooie trainingszaal in de praktijk in Duffel, gelegen vlakbij het park, zodat we ook buiten bepaalde oefeningen of opdrachten kunnen uitvoeren. Je imago groeit en je wordt een aantrekkelijke werkgever. We vinden het belangrijk om op maat te werken van jouw bedrijf of jouw team. We zoeken samen wat jullie nu prioritair nodig hebben. 

Hoe gaat een leidinggevende om met psychosociaal welzijn?

Volledige video is terug te vinden op 

&

Hoe kunnen we jouw bedrijf helpen?

01.

Projectcoördinatie
-

Binnen jouw organisatie analyseren we samen wat exact de moeilijkheden zijn en we helpen mee aan het concreet maken van de doelen. We maken een projectplan en voeren het ook mee uit.

02.

Opleidingen & workshops
-

Soft skills en leiderschapskwaliteiten bevorderen, de communicatievaardigheden van je medewerkers en leidinggevenden vergroten, … We zorgen voor de groei en verbinding die nodig is.
03.

Preventieadviseur psychosociale aspecten
-

Psychosociaal welzijn op het werk wordt steeds belangrijker. Veel mensen lijden onder stress en vallen uit. We helpen mee aan jouw preventief psychosociaal welzijnsbeleid. Daarnaast kunnen we bemiddelen, teamanalyses en teamcoachings begeleiden.

04.

Teambuilding

-

Een teambuilding die echt zorgt voor meer verbinding, die leert wie welke natuurlijke rol opneemt en die talenten naar boven brengt.

Projectcoördinatie

We werken samen een verbindend project uit dat tegemoetkomt aan jouw vraag en de noden van jouw organisatie.

Onze rol als projectcoördinator:

 • de vraag helder krijgen
 • het project mee uitdenken en vormgeven
 • de juiste partners en contacten samenbrengen
 • een projectplan schrijven
 • vergaderingen leiden
 • en samen met de juiste mensen het project uitvoeren.

De resultaten die we beogen zijn: stappen in de richting die jij uit wilt, dichter komen bij het doel, dichter bij een oplossing voor jouw probleem

faq groepspraktijk feel connected duffel
meer verbinding in je organisatie groepspraktijk feel connected duffel

Opleidingen & workshops

We geven de volgende trainingen & workshops:

Gesprekstechnieken

 • Feedback geven en ontvangen
 • Verbindende communicatie van Marshall Rosenberg 
 • Omgaan met weerstand en verbale agressie
 • Gespreksvoering bij ziekte-afwezigheid
 • Creëren van meer psychologische veiligheid

Workshop Gezonde veerkracht, stress en burn-out:

 • Workshops voor teams en medewerkers
 • Workshops voor leidinggevenden: eigen veerkracht en de veerkracht in hun team
 • Talentenworkshops
 • Werken aan teamveerkracht door psychologische veiligheid in een team te  creëren.

Trainingen op maat van je organisatie

Als resultaat krijgen we

 • een lerende organisatie
 • groei voor je medewerkers
 • minder conflicten
 • betere communicatie, meer duidelijkheid, 
 • minder stress, meer veerkracht, …s

Preventieadviseur psychosociaal welzijn

In de hedendaagse snel evoluerende wereld, waar deadlines, verantwoordelijkheden en verwachtingen voortdurend toenemen, is het essentieel om aandacht te besteden aan stress- en burn-outpreventie.

Onderzoek toont aan dat investeren in het welzijn van je werknemers ervoor zorgt dat ze productiever zijn. 

Als preventieadviseur psychosociaal welzijn help ik jullie graag bij alle wettelijke taken volgens de welzijnswet:

 • Psychosociaal welzijnsbeleid vormgeven: van risicoanalyse over een actieplan tot een geïntegreerd en door iedereen gedragen beleid.
 • Informele en formele procedures rond psychosociale risico’s, waaronder ook pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld
 • Teamanalyses en Teamcoaching
 • Individuele coaching
 • Bemiddeling
 • Opleidingen en trainingen rond psychosociale thema’s: stress en burn-out, agressie, verzuimgesprekken voor leidinggevenden, …

We werken resultaatgericht waarbij de volgende doelen beoogd worden: welzijn verhoogt, minder verzuim, meer motivatie en productiviteit, minder verloop, minder stress, minder ziektes, …

meer verbinding in je organisatie groepspraktijk feel connected duffel sharon
teambuilding groepspraktijk feel connected duffel

Teambuilding

Teambuilding is leuk en tof en dient om meer verbinding binnen je team te krijgen. Wij gaan echter verder dan de meeste organisaties.

We streven naar een combinatie van luchtigheid en diepgang. We combineren leuke activiteiten met een grondige nabespreking. Zo leren ze elkaar en zichzelf beter kennen: wie neemt natuurlijk welke rol op binnen het team? Wie neemt de leiding? Wie neemt afstand, hoe komt dat? Wat is er nodig om iedereen mee aan boord te hebben? …

Voorbeeld: in de voormiddag een buitenspel en in de namiddag inzicht in de talenten van iedereen (gebaseerd op de voormiddag).

Als resultaat beogen we:

 • meer duidelijkheid over de rollen die iedereen opneemt
 • volgende stap in groepsdynamisch proces
 • meer psychologische veiligheid
 • meer verbinding, meer onderling vertrouwen en betere samenwerking, …
Scroll to Top