Meer verbinding
in je schoolteam

Wil je meer samenwerking binnen de school? Wil je de communicatie onderling verbeteren? Wij zorgen graag voor meer verbinding!
"Verbonden medewerkers zijn meer productieve medewerkers!"

Zorg dat het leerkrachtenteam hechter wordt en er meer teamveerkracht ontstaat!

meer verbinding in schoolteam groepspraktijk feel connected duffel

Maak van je pedagogische studiedag een verbindend moment.

Wij zorgen graag voor meer verbinding in jullie schoolteam.

Als trainers geven we jullie een aanbod op maat. Ideaal voor op pedagogische studiedagen.

Enkele mogelijke workshops zijn:

  • De kracht van communicatie: over verbindende communicatie, luisteren, begrip tonen, je eigen behoeften kenbaar maken, een mooi verzoek formuleren, …
  • De kracht van elk teamlid: over ieders talenten, ieder zijn uniek talentenprofiel, elkaars talenten herkennen en erkennen en benutten in het team, …
  • De kracht van ons team: over onze doelen en concrete acties, via waarderend onderzoek komen tot een krachtig team
  • Onze kracht als leerkracht: over klasmanagement, omgaan met leerlingen, HERGO in de klascontext
  • Persoonlijke en teamveerkracht: over omgaan met stress en gezonde veerkracht

Modules kunnen in samenspraak bekeken worden naargelang de noden binnen jullie schoolteam.

Op een ongedwongen manier bouwen we samen met het team aan betere vaardigheden om tot meer verbinding te komen. We houden rekening met de eigenheid van de school.

Onze trainers

sophie faes coach scholen groepspraktijk feel connected duffel

Sophie Faes

Voor het aanbod aan scholen werken we samen met Sophie Faes. Sophie heeft 25 jaar ervaring in het secundair, het volwassenonderwijs en de hoge school. Daarnaast volgde zij een coachopleiding (postgraduaat intervisie-supervisie-coaching) omdat zij graag leerlingen en leerkrachten begeleidt in hun zelfontwikkeling.

meer verbinding in je schoolteam groepspraktijk feel connected duffel

Sharon Van Asbroeck

Sharon heeft 15 jaar ervaring als preventieadviseur psychosociaal welzijn (IDEWE, Attentia en de FOD Justitie), waar ze onder andere trainingen gaf en begeleidingen deed in bedrijven en in scholen rond psychosociale thema’s (veerkracht, verbindende communicatie, …).

Ik heb al veel therapie gehad, maar ik sta versteld over de vragen die jij stelt en de niet oordelende houding die je aanneemt
MauranE
Individuele therapie
Scroll to Top