Individuele begeleiding

Jongerencoaching

Navigeer door de golven van de jeugd, waar uitdagingen kansen worden en ontwikkeling centraal staat.

Robin Lismont jongerencoach wandelcoach groepspraktijk feel connected duffel

Wat is jongerencoaching?

Jongerencoaching is een vorm van coaching die betrekking heeft op jongeren in de pubertijd en de adolescentie.

We hebben het dus over personen tussen 11 en 23 jaar.

We coachen jongeren in een dynamische periode in hun leven. Het is belangrijk om zowel inzicht als respect te tonen voor de bijzondere positie waarin je als jongere verkeert. We streven ernaar oog te hebben voor zowel de moeilijkheden die zich in deze fase voordoen, als de kansen en vrijheden waar je als jongere voor het eerst mag van proeven.

Bij dit alles houden we ook rekening met jouw leefwereld en jouw sociale, fysieke, seksuele en neurologische ontwikkeling.

Sessie van 60min 60€

Geen plaats bij de JONGERENcoaching of lange wachtlijsten?

Met het doel om meer mensen te ondersteunen en gezien het feit dat veel van onze cliënten baat hebben bij vergelijkbare psycho-educatie, oefeningen en uitleg, hebben we een toegankelijk online zelfzorgtraject ontwikkeld. Start nu met dit traject en neem de regie over je eigen welzijn in handen! Word nu al geholpen en ‘do-it-yourself’!
Scroll to Top